Grävning & schaktning

Magnus Maskin & Gräv AB är ett entreprenadföretag med bred verksamhet. Några exempel på tjänster som vi erbjuder:

Grävning & schaktning

Schaktning för grunder
Rör- och kabelschakter
Vägarbeten
Skogsvägar
Sanering

Övrigt

Rivningar
All transport
Gräsklippning
Grönyteskötslar
Snöröjning och sandning
Kantklippning och röjning
Kranbil
Försäljning av grus, krossmaterial & matjord