Magnus Maskin & Gräv i Lövestad AB

Vi utför mark- och anläggningsarbeten i södra Skåne. Vi ordnar alla typer av gräv- och schaktarbeten åt våra kunder såsom grävning, schaktning, transporter, plöjning, röjning, sanering m.m.

Magnus Maskin & Gräv AB ordnar alla typer av gräv- och schaktarbeten åt våra kunder såsom grävning, schaktning, transporter, plöjning, röjning m.m.

Vår breda maskinpark och erfarna personal gör oss mycket flexibla och vi kan åta oss små som stora arbeten åt företag och privatpersoner. Vi finns i Lövestad utanför Sjöbo och arbetar främst i Sjöbo, Österlen, Lund, Kristianstad och Malmö med omnejd

Företaget grundades 1997 och drivs av Magnus Olsson tillsammans med utbildade och kompetenta anställda, där trivsel, engagemang och kunskap är viktiga grundstenar i ett fungerande företag.

Bland våra större kunder kan nämnas: SVEVIA, AB Sjöbohem, Veidekke, Barslund, Leny Fastigheter, Nyström Bygg, Sjöbo Kommun, Skanska, Swedavia, BAB och Karaten Bygg.

– Hör av er för kontaktuppgifter till referenspersoner.

Formella kompetenser som finns i företaget:


Arbete på väg

(Hjälp på väg, Säkerhet på väg, Miljö, Trafiksäkerhet)


Farligt gods


Esa 14 Entreprenör


Trafiktillstånd


Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U


SIK


HLR


Säker Schakt

Mark- och anläggningsarbeten i södra Skåne

Magnus Maskin & Gräv i Lövestad AB ordnar alla typer av gräv- och schaktarbeten såsom grävning, schaktning, transporter, plöjning, röjning, sanering m.m.